Ydelser – Frysehus

Vi har udviklet specielle færdigheder i forbindelse med lagring af nedfrosne varer.

Her nævnes nogle af vore daglige rutiner:

 • Handling
 • Vejning
 • Tally - kontrol
 • Alle former for dokumentbehandling
 • Prøvetagning
 • Container-service
 • Pakning
 • Opbevaring
 • Mærkning
 • Stevedoring
 • Palletisering
 • Distribution "world-wide"

Endvidere har vi:

PC temperaturovervågning med diagramudskrift/PLC temperaturovervågning
Veterinær godkendt laboratorium
G4S alarm system med døgnovervågning.

ESBJERG:

Esbjerg kontrol nr. DK 4367.
Bevilling off. toldoplag DK 10-16544
Oplagsnr.: A470145DK

NB!! Nyt toldoplagsnummer pr 1. januar 2019

Bevilling offentlig toldoplag type 1
Bevillingsnummer: DKCW1171681971
Identifikationsnummer: R501046DK