Ydelser – Frysehus

Vi har udviklet specielle færdigheder i forbindelse med lagring af nedfrosne varer.

Her nævnes nogle af vore daglige rutiner:

 • Handling
 • Vejning
 • Tally - kontrol
 • Alle former for dokumentbehandling
 • Prøvetagning
 • Container-service
 • Pakning
 • Opbevaring
 • Mærkning
 • Stevedoring
 • Palletisering
 • Distribution "world-wide"

Endvidere har vi:

PC temperaturovervågning med diagramudskrift/PLC temperaturovervågning
Veterinær godkendt laboratorium
Falck - Securitas alarm system med døgnovervågning.
Toldoplag journal nr.: Type A, identifikation A470145DK, bevilling DK 10-165644

ESBJERG:

Esbjerg kontrol nr. DK 4367.
Bevilling off. toldoplag DK 10-16544
Oplagsnr.: A470145DK